Over Stichting Maand van de Filosofie

Stichting Maand van de Filosofie organiseert elk jaar in april de Maand van de Filosofie. Jaarlijks wordt er een nieuw thema gekozen, verschijnt het essay van de Maand van de Filosofie en wordt de Socratesbeker uitgereikt aan het beste filosofieboek van het voorafgaande jaar.

 

Fonds

Naast het organiseren en coördineren van de Maand is de Stichting ook een fonds voor nieuwe (publieks)filosofische initiatieven. Het bestuur van de stichting komt vier keer per jaar bij elkaar om subsidieaanvragen ter bevordering van de publieksfilosofie in Nederland en België te beoordelen. De subsidie betreft een bescheiden bedrag.

We hanteren de volgende criteria voor de subsidieaanvragen:

 • Het project heeft een link met inhoudelijke filosofie.

 • Het project spreekt in potentie een groot publiek aan.

 • De manier waarop het publiek aangesproken kan worden, moet duidelijk zijn in de projectomschrijving.

 • Elke aanvraag wordt individueel, per project, behandeld.

 • Het betreft een eenmalige aanvraag en toekenning.

 • We ondersteunen geen projecten met een winstoogmerk. Wel willen we kosten dekken om een project mogelijk te maken. Graag bij de aanvraag een begroting toevoegen waarin duidelijk wordt gemaakt welk bedrag de Stichting Maand van de Filosofie dient te financieren.

 • De toekenning gaat gepaard met een evaluatie en rapportage achteraf. Op alle uitingen ter promotie wordt de Stichting Maand van de Filosofie vermeld.

We hanteren de volgende deadlines voor subsidieaanvragen:

 • 1 maart 2019

 • 1 mei 2019

 • 1 augustus 2019

 • 1 december 2019

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat via info[at]maandvandefilosofie.nl.

 

Bestuur

Marli Huijer (voorzitter)
Esther Didden (penningmeester)
Hans Achterhuis
Babs van den Bergh
Dirk Oosthoek 

Secretariaat

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met coördinator Lianne Tijhaar, per e-mail of onderstaand formulier:

info[at]maandvandefilosofie.nl

Partners

De Maand van de Filosofie wordt gesteund door een grote groep partners. Klik hier voor een overzicht.


 

Vragen of opmerkingen? Vul ons formulier in.

 
 
Naam *
Naam